Door Theo Klinkhamer op 18 juni 2014

Column: ‘Jeugdzorg, laat het geen kind van de rekening worden’

Op 1 januari 2015 vindt er een decentralisatie van de jeugdzorg plaats. Taken en verantwoordelijkheden van het rijk worden overgeheveld naar de gemeenten. Zo krijgt de gemeente Stadskanaal de verantwoordelijkheid voor bijna alle vormen van zorg die aan kinderen worden verleend. Er komt een “pot” met minder geld dan voorheen, vanuit het rijk naar de gemeente Stadskanaal. Met dit geld moet de hulpverlening worden betaald. Deze nieuwe taakstelling brengt veranderingen en mogelijk ook onrust met zich mee. Zo zal het voor u als burger duidelijk moeten worden hoe deze veranderingen in de praktijk er uit zullen gaan zien. Vragen als:” Naar wie en waar moeten we toe als we zorgen hebben over onze kinderen, wat moet ik doen als mijn kind een woedeaanval krijgt en ‘s nachts wegloopt”, zullen ongetwijfeld aan de orde komen.
In het bestuursakkoord zijn de coalitiepartijen unaniem van mening dat alle kinderen recht hebben op een goede ontwikkeling en opvoeding in een veilige omgeving. Vroege signalering van kind/ouderproblematiek, preventief werken binnen de visie “één gezin, één plan, één regisseur en het versterken van de eigen kracht van ouders en kinderen” spelen hierbij een grote rol.
Ik sta als PvdA’er voor een jeugdzorgbeleid waarbij vooral bureaucratie en verstikkende regelgeving uitgebannen wordt. Ik sta voor een jeugdzorgbeleid waarbij er een optimale samenwerking is tussen de betrokken organisaties. We moeten voorkomen dat we de” kopzorgen” van kinderen, die hulp nodig hebben, niet onnodig gaan vergroten. Daar ligt voor ons allen een verantwoordelijke taak.

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer