Column: ‘Lusten en lasten’

Door Grietje Schipper op 20 december 2018

Zoals de titel al doet vermoeden gaat deze column over wat voor- en nadelen.
We zijn al jaren bezig om de voor- en nadelen te bespreken over bijvoorbeeld windmolens. Daarbij wat actueler de discussie over zonnepanelen.
Ook het verbreden van de weg Stadskanaal-Veendam levert discussie op, wel bomen weer langs de weg of de bomen elders herplaatsen. Een trein in onze gemeente, ons dorp is een lintdorp, houdt dus in dat een groot deel van onze gemeente er mee te maken krijgt.

Als ik bijvoorbeeld de windmolens neem, die komen in een lange rij langs onze achtertuinen. Weliswaar in een andere gemeente en zelfs in een andere provincie, maar wel achter de huizen langs die aan het lint liggen dat Stadskanaal heet.
Zonnepanelen die altijd als alternatief worden gezien, geven voor de bewoners ook problemen. Wel andere problemen, ze zijn laag, maar wel net als windmolens in een rij en belemmeren het verre uitzicht.
Als je zwart wil denken dan zie je Stadskanaal opgesloten liggen tussen windmolens en zonnepanelen. We moeten denken aan de toekomst en iedereen zou iets moeten bijdragen om te voorkomen dat ons nageslacht in de problemen komt.
Iedereen weet dit en probeert er wat aan te doen, onze gemeente mag hierin dan ook niet achter blijven.
Het blijkt dat er dus overal voordelen zijn maar ook nadelen.
Windmolens roepen veel protest op en velden met zonnepanelen ook.
Wat blijft er over en wat zou je als alternatief kunnen doen?
Het plaatsen van deze enorme windmolens is, als je de wetenschappers mag geloven, al lang achterhaald en er zijn veel kleinere molens die een zelfde rendement zouden kunnen geven.
Helaas is het besluit al genomen en heeft starheid het gewonnen van innovatie.
Als gemeente zou je duurzame energie kunnen promoten door een financiële ondersteuning. Dat ook mensen die geen eigen vermogen hebben een kans krijgen om huizen te isoleren en zonnepanelen te kunnen plaatsen.
Op gemeentelijke gebouwen, scholen, sporthallen enzovoorts zou dat ook kunnen.
Wat ook een voordeel zou kunnen zijn, is het aanleggen van een treinverbinding. Iedereen met de trein, goed geregeld openbaar vervoer betekent veilig vervoer en minder vervuiling van auto’s.
Zoals ik al verwoordde zijn er veel dingen mogelijk, maar over dit alles zijn nog veel meer verschillende meningen.
Iedereen vindt ergens wat van en het is moeilijk om daar de juiste keuze in te maken.
Wat volgens mij van belang is, is dat we allemaal proberen het beste te doen. Per slot van rekening willen we allemaal hetzelfde: Een toekomst die goed, schoon en veilig is!
En voor de hele nabije toekomst, wensen wij u hele prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Grietje Schipper, raadslid PvdA Stadskanaal

Grietje Schipper

Grietje Schipper

Grietje Schipper woont in Stadskanaal Wie is Grietje Schipper? Grietje is van huis uit een Drentse en geboren in de toen nog bestaande gemeente Borger en heeft gewoond in Nieuw Buinen en Gasselternijveen. Inmiddels woont ze hier al jaren dus geen onbekende meer voor Stadskanaal. Ze maakt op dit moment deel uit van de gemeenteraad 

Meer over Grietje Schipper