Column: ‘Vandaag kiest u de nieuwe gemeenteraad!!’

Door Monique Kroom op 21 maart 2018

Vandaag wordt de nieuwe gemeenteraad door u gekozen. 23 zetels zijn er in Stadskanaal te verdelen. Ik hoop natuurlijk dat mijn partij, de Partij van de Arbeid, als de grootste uit de bus komt en wij het voortouw kunnen nemen om een nieuwe coalitie te vormen. Deelname aan de coalitie en een wethouder mogen leveren is van groot belang om standpunten en ideeën te kunnen verwezenlijken. Door de media wordt veelal naar de landelijke politiek gekeken en komt de lokale politiek vaak op een tweede plan of inhoudelijk helemaal niet aan bod. Dat is bijzonder jammer. Juist zaken die inwoners direct raken, worden op lokaal niveau door uw eigen college of gemeenteraad bepaald.

In de acht jaar dat ik zitting mocht nemen in de gemeenteraad, is mij duidelijk geworden welke invloed wij met elkaar kunnen hebben om onze gemeente prettig leefbaar te houden of waar noodzakelijk te verbeteren. Soms sta je er niet bij stil, maar bijna alles rondom kind en volwassenen wordt door de lokale politiek beslist. Denk aan: peuterspeelzaal, speeltuintjes, sportvelden, jeugdzorg, schoolgebouwen, openluchtzwembaden, sociale woningbouw, WMO, Participatiewet en niet te vergeten de kwaliteit van de openbare ruimte (grijs en groen). Ik pleit daarom dat er via de regionale pers meer aandacht wordt besteed aan onderwerpen die onze inwoners ‘raken’. Welke politieke partij maakt zich waar druk over? Hoe benadert u deze politici? Kunt u ze aanspreken op hun beslissingen etc.? Ja, dat kan en dat mag ook wel vaker gebeuren. Met elkaar maken we een prettige samenleving en laat dat dan een uitdaging voor iedereen zijn.

Vanaf 2010 mocht ik namens de PvdA zitting nemen in de gemeenteraad van Stadskanaal. Ik ben u daarvoor bijzonder dankbaar. Met heel veel plezier heb ik mijn steentje geprobeerd bij te dragen. Veel heb ik geleerd, hoe de hazen lopen, maar ook heb ik geleerd heel veel geduld te hebben. Sommige beslissingen worden wel erg op de lange baan geschoven, terwijl uiteindelijk toch knopen moeten worden doorgehakt. Daarmee gaat veel geld en energie verloren en dat is pijnlijk om te constateren. Ik hoop van harte dat het nieuwe college en de door u gekozen nieuwe gemeenteraad daadkrachtig aan de slag gaan en u laten zien waar zij toe in staat zijn.

Monique Kroom, raadslid PvdA Stadskanaal

moniquekroom@kpnmail.nl

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom