Door Egbert Hofstra op 3 februari 2016

De PvdA blijft in de Veenkoloniën vechten tegen windmolens.

De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn , Aa en Hunze en Stadskanaal zijn hevig teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. De gemeenten hebben een kort geding aangespannen tegen het Rijk omdat ze vraagtekens zetten bij het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) door de ministers Kamp van Economische Zaken en Schultz van Innovatie en Milieu voor het plaatsen van windmolens.

Met toepassing van de RCR kan het Rijk bepaalde infrastructurele werken sneller realiseren. Tegelijkertijd hebben inwoners in de omgeving van zo’n infrastructureel werk minder rechten. Door de RCR wordt het veenkoloniaal gebied geconfronteerd met 50 mega grote windturbines. Gasselternijveenschemond, Drouwenermond, Tweede Exloërmond, Stadskanaal en Musselkanaal worden op een niet te accepteren afstand ingesloten door windmolens die veel te groot in aantal zijn. De hoogbouw in Stadskanaal krijgt op deze wijze een windturbineuitzicht wat een enorm kwaliteitsverlies is in het huidige weidse uitzicht. Zo’n 45.000 inwoners in ons gebied zullen op enigerlei wijze last ondervinden van deze windturbines.

Met het voeren van een kort geding was de hoop gevestigd op het terug brengen van de regie over het plaatsen van die windmolens naar de provincie. Hierdoor zou de besluitvorming in elk geval dichter bij de bewoners van het gebied komen te liggen. De gemeenten in dit gebied wensen dat de initiatiefnemers windmolens inwisselen voor zonnepanelen. Op basis van de uitspraak van de rechter blijft het Rijk echter bevoegd voor het mogelijk maken van de vele windmolens. De vrees bij de fracties van de PvdA is dat Den Haag zich niet veel gelegen laat liggen aan het draagvlakonderzoek dat in het gebied heeft plaatsgevonden. De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal blijven zich hierom sterk maken in Den Haag om te bereiken dat de Tweede Kamer zich uitspreekt voor een beter alternatief. Een alternatief dat op draagvlak kan rekenen en dat kan voorkomen dat de spanningen in ons gebied verder oplopen. Een redelijk alternatief dat ook oog heeft voor een eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra