Door Monique Kroom op 3 juni 2015

‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ (3)

Voor de derde keer op rij hebben Grietje Schipper en ik de groep cliënten met een licht verstandelijke beperking bezocht die zorg krijgen van zorginstelling NOVO. Wij hebben dit keer onze ervaringen en gevoelens op 19 mei gedeeld met Jacob Withoff, de teamcoördinator Stadskanaal.

Grietje en ik doen dit project met bijzonder veel plezier. Het geeft ons veel inzicht, ook over zaken waar we in de eerste instantie niet aan gedacht hebben. Echt grote wijzigingen in dit transitiejaar merken wij nog niet. Wel moet opgemerkt worden dat al veel eerder in o.a. ‘dagbesteding’ van NOVO al is geanticipeerd op de bezuinigingen. Vervoersmogelijkheden zijn geminimaliseerd waardoor cliënten niet altijd op de locatie van hun 1e keuze konden blijven werken. De dagbesteding is vanuit zelfstandige locaties ondergebracht in bestaande woonvoorzieningen van NOVO. Dit is voor betrokkenen wel een grote wijzigingen.

Wij lopen ook tegen zaken aan als: problemen rond de PGB, zorgen rondom de huishoudelijke hulp en de onzekerheid over behoud van werk. De zogenoemde keukentafelgesprekken zijn gaande en wij zijn benieuwd naar de beschikkingen. In de volgende bezoekronde, die wij in juli willen houden, zal daar wel meer over bekend zijn.

Wij spreken met Jacob over de energie die er gestoken wordt in cliënten die niet willen, zich onttrekken aan (vrijwilligers)werk. Jacob merkt op dat er onderscheid gemaakt moet worden in: niet ‘kunnen’ werken (onvermogen) en niet ‘willen’ werken (motivatie). Jacob is van mening dat wanneer iemand niet het vermogen heeft om te werken en bovendien niet gemotiveerd is, men daar niet oneindig energie in zou moeten steken. Dat zijn gedachten die bij Grietje en mij ook leven. Anderzijds stimuleert en motiveert NOVO cliënten die niet willen, maar wel kunnen.

Indien er sprake is van een speciale situatie t.a.v. de financiën, adviseert NOVO de cliënt externe specialistische hulp te zoeken. De vertrouwensband (relatie) tussen cliënt en begeleider is primair en worden adviezen en keuzemogelijkheden bespreekbaar gemaakt. Daarom voert de begeleider geen financieel beheer voor een cliënt. Dat wordt gedaan door bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd. Goede contacten zijn er opgedaan met Kompas in Zuidlaren en De Bewindvoerster in Veendam. Kosten bedragen circa € 190 ,- p.m. voor curatele en € 90,- p.m. voor bewindvoering.

Op onze vraag hoe de begeleiders denken dat hun cliënten onze werkbezoeken bij hen thuis ervaren, is het antwoord positief. Extra aandacht en een luisterend oor vindt men in het algemeen prettig. Om te horen hoe de begeleiders er zelf over denken en wat zij menen dat wij hebben gemist of zeker moeten weten, willen wij graag in de loop van het jaar een afspraak maken.

Tenslotte staan we stil bij de bureaucratie. Wij verbazen ons alle drie er over dat keer op keer wordt geherïndiceerd, terwijl iemand bij voorbeeld volledig spastisch is of blind is. Keer op keer formulieren invullen door cliënt of zijn begeleider lijkt wel erg op werkverschaffing. En ondanks dat iedereen dat graag anders zou willen zien, lijkt het er op dat het alleen maar erger wordt.

Wij zien weer uit naar de volgende ronde.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom