Door Egbert Hofstra op 11 juni 2013

Stadskanaal wijst Drentse windplannen af

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft een motie aangenomen van PvdA en Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS) waarin de ‘Gebiedsvisie Windenergie van de provincie Drenthe’ over het plaatsen van windmolens wordt afgewezen. In de gebiedsvisie worden, vlakbij de provinciegrens, in totaal zo’n 50 windmolens van elk 3 megawatt en 200 meter hoogte geplaatst.

De motie werd aangenomen, zij het met een krappe meerderheid. PvdA-raadslid Egbert Hofstra: “We zijn blij dat de door ons al eerder aangekondigde motie is aangenomen. De gemeenteraad vindt dat het draagvlak voor de gebiedsvisie bij inwoners en ondernemers ontbreekt. Ook zijn de gezondheidseffecten onduidelijk. De kernen Stadskanaal en Musselkanaal gaan hinder ondervinden van deze windmolens, het woon-werk- en leefklimaat wordt flink aangetast en er dreigt een negatieve economische spiraal voor ons verzorgingsgebied. En dat in een tijd dat we al met krimp te maken hebben.”

Drenthe heeft met het Rijk afgesproken in totaal voor 280 megawatt aan molens te plaatsen. De fractieleden van PvdA en GBS begrijpen niet waarom de provincie Drenthe vasthoudt aan de plannen om de windmolens alleen in de Drentse Veenkoloniën te plaatsen, omdat verschillende andere Drentse gemeenten hebben aangegeven ook wel wat windmolens voor hun rekening te willen nemen. Zij roepen de provincie Drenthe dan ook op om de molens over de provincie te verdelen, zodat niet één regio daar de dupe van wordt.

Update 18-6: Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Borger-Odoorn de plannen verworpen op de vergadering van 13 juni. De Provinciale Staten van Drenthe vergaderen op 26 juni over dit onderwerp.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra