Door Egbert Hofstra op 2 december 2017, om 10:00

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de PvdA, afdeling Stadskanaal op zaterdag 2 december 2017

De vergadering zal vrijwel geheel in het teken staan van de raadsverkiezingen van maart 2018.

We starten onze bespreking met het programma voor de periode 2018-2022. Daarvoor hebben de leden tijdens de vorige ledenbijeenkomst al de nodige input voor gegeven. De schrijvers zullen een korte toelichting geven op het voorgestelde programma. Wij kunnen ons voorstellen dat u wat wilt toevoegen, schrappen of veranderen aan het programma. Voor een efficiënt verloop van de vergadering zou u ons een groot plezier doen door al voor de vergadering voorstellen tot wijziging per mail te doen.

Na de vaststelling van het programma gaan we naar de lijst. De lijst bestaat uit een 7-tal kandidaten die de selectieprocedure doorlopen hebben en een aantal lijstduwers die laten zien zich betrokken te voelen bij de toekomstige raadsleden maar zelf niet actief verkiesbaar zullen zijn. De externe commissie die de selectie gedaan heeft zal haar keuze’s toelichten.

Na een korte pauze gaan we over naar de meer praktische kant van de verkiezingen: de campagne. We sluiten de bijeenkomst informeel af met een broodje en een kop soep.

 

Aanvangstijd:    10:00 uur

Locatie:            MFA Noord, Berkenstraat 2b, Stadskanaal

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Mededelingen.
  3. Gemeenteraadverkiezingen 2018

 

PAUZE

 

  1. Campagne
  2. Wat verder ter tafel komt
  3. Verslag vorige bijeenkomst
  4. Rondvraag
  5. Sluiting met lichte lunch

Beslispunten

  • Vaststellen van het verkiezingsprogramma

o   Amendementen kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de ALV worden toegestuurd aan bestuur.pvdastadskanaal@outlook.com. Deze worden tijdens de ALV besproken.

  • Vaststellen van de kieslijst.

Tot 2 december en met rode groet,

Het bestuur

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra